Belangrijke begrippen

Om goed inzicht te krijgen in waar het bij Gentle Teaching precies om gaat is het goed om te kijken naar belangrijke begrippen die regelmatig in Gentle Teaching aan de orde komen.

 

Regie

Sommige mensen zijn niet altijd in staat goed voor zichzelf te zorgen of de grenzen van anderen te onderkennen en daar rekening mee te houden. Om te voorkomen dat er schade voor de persoon zelf of anderen ontstaat zullen we af en toe de regie over moeten nemen

Gedragsproblemen

Bij Gentle Teaching praten we liever niet over gedragspoblemen maar over de problemen die een persoon heeft en die aanleiding zijn voor het gedrag.

Contactform

contact