Regie en overname van regie

Sommige mensen zijnnniet altijd in staat goed voor zichzelf te zorgen of de grenzen van anderen te onderkennen en daar rekening mee te houden. Om te voorkomen dat er schade voor de persoon zelf of anderen ontstaat zullen we af en toe de regie over moeten nemen. 

Als we zeggen dat we er onvoorwaardelijk voor iemand zijn, wil dat niet zeggen dat alles wat de persoon doet prima is. Als hij iets neigt te doen waar hijzelf of anderen schade door kunen ondervinden, zullen we als goede hulpverlener moeten proberen dat te voorkomen. We moeten op dat moment de regie van de persoon overnemen en hem op een andere manier met de situatie om te laten gaan.

Meestal zal de persoon dat niet leuk vinden, en als er nog geen sprake is van een hechte vertrouwensrelatie kan hij de regieovername als vervelend en overheersend ervaren en kan het leiden tot een machtsstrijd. Die zullen we wel kunnen winnen, maar uiteindelijk verliezen we, want het zal zeer nadelige gevolgen hebben voor de relatie en het gevoel van de ander om zich veilig en geliefd bij ons te voelen.

Het probleem is dat we normaal gesproken iemand de regie over het eigen leven geven en hem zijn gang laten gaan, zolang wat hij doet in ons straatje past. Pas als we willen dat hij ergens mee stopt of dat hij iets gaat doen waar hij zelf niet voor in is, maken we contact en nemen we de regie over. Op die manier roept onze regieovername negatieve gevoelens bij de ander op. En als we er niet iets aan doen kan het alleen maar van kwaad tot erger. Of tot we een situatie bereiken dat de persoon uit angst of door hospitalisatie zich neer zal leggen bij onze macht. Maar dat is niet de manier waarop we met iemand willen omgaan.

Het antwoord is dat de we persoon eerst moeten leren dat overname van de regie ook leuk kan zijn. We beginnen met momenten te gebruiken waarop de persoon iets wil gaan doen en waarbij we hem voor kunnen zijn. We zien bijvoorbeeld dat hij naar de keuken wil lopen en voor hij echt in beweging komt, zijn we al bij hem en geven we hem een hand om samen naar de keuken te lopen. We nemen nu de regie over, maar wel in de richting waarin hij zelf al wil gaan. 

Op deze manier laten we de ander eerst ervaren dat wanneer wij de regie overnemen, dit juist fijn is, omdat we begrijpen wat hij wil en hem daarin begeleiden. Als dit goed gaat, kunnen we proberen het een beetje spannend te maken door in plaats van direct naar de keuken te lopen, eerst even langs een andere plek in de woning te gaan om van daaruit door te lopen naar de keuken. En op deze manier laten we hem geleidelijk ook wennen aan regieovername op momenten die voor hem spannend zijn. 

 

Contactform

contact