Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

Kinderen met gedragsproblemen

Het aantal kinderen met gedragsproblemen lijkt toe te nemen. Er zijn uiteenlopende oorzaken en problemen waar de kinderen mee te kampen hebben. Wat de oorzaak ook is, deze kinderen hebben een ding met elkaar gemeen. Ze lopen het risico in een patroon van actie-reactie te komen waarin ze zich steeds meer verstoten gaan voelen door de volwassenen en de wereld om hen heen.

Vaak wordt in de opvoeding / begeleiding van deze kinderen gebruik gemaakt van beheersmatige benadering, waarin met belonen en straffen geprobeerd wordt het gedrag te beïnvloeden.

Aan het gebruik van straffen kan een aantal onbedoelde neveneffecten kleven. Zie hiervoor ook het thema-artikel over straf.

Gedragsbeïnvloeding door gebruik te maken van belonen en straffen leidt ertoe dat het kind geleerd wordt zich aan te passen aan wat de omgeving van hem wil. Hierdoor is er geen sprake van innerlijke morele ontwikkeling. Het kind zal daardoor ook later mogelijk erg beïnvloedbaar blijven door de omgeving. Het hangt er dan maar net van af of dit een positieve of een negatieve invloed is.

Een beheersmatige opvoeding / begeleiding kan er ook toe leiden dat het kind zich gaat verzetten tegen het niet-persoonlijke systeem en tegen de samenleving die door dit systeem vertegenwoordigd wordt. Ze zullen geen reden hebben zorgzaam voor anderen te zijn, omdat ze zelf niet voelen dat anderen zorgzaam voor hen zijn. Op langere termijn kunnen de gevolgen daardoor zeer schadelijk zijn, zowel voor het kind als voor de samenleving.

Bij gentle teaching richten we ons in eerste instantie op het ontwikkelen van een onvoorwaardelijke relatie met het kind. Daarmee willen we niet zeggen dat alles wat het kind doet goed is. Als een kind over grenzen gaat, zal het bijgestuurd moeten worden. We doen dit echter niet door te straffen of af te wijzen. We streven naar een situatie waarin het kind ons vertrouwt en onze opvoeding / leiding op natuurlijke wijze aanvaardt. En we proberen gericht de positieve en zorgzame kwaliteiten van het kind te bevorderen. Daarmee geven we een positieve richting aan de sociale ontwikkeling van het kind.

Om dat te kunnen is een investering in een onvoorwaardelijke relatie met het kind noodzakelijk.

Share

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands