Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

Ouderen

Ouderen die geconfronteerd worden met onzekerheden door vragen over het naderende levenseinde, het verlies van functies door fysieke beperkingen, het verlies van het contact met de dagelijkse realiteit door dementie, verlies van perspectief door depressie, enzovoort kunnen steun ontlenen aan de relatie die hulpverlener met hen ontwikkelen.

Gelukkig hebben de meeste ouderen tot het einde van hun leven relaties met hun kinderen, kleinkinderen en anderen waardoor ze zich geliefd en gesteund voelen, ook als ze fysiek minder kunnen en vaker ziek zijn. Er zijn echter ook veel ouderen waarbij dit niet het geval is. Deze ouderen zijn dan volledig aangewezen op hulpverleners, zowel voor hun fysieke welbevinden als voor hun psychische en emotionele welzijn.

Door de hoge werkdruk in de zorginstellingen gaat de meeste aandacht uit naar de somatische zorg voor de ouderen en er lijken te weinig mogelijkheden te zijn om de cliënten ook psychisch en emotioneel de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Dit is niet alleen schadelijk voor de cliënten, maar ook voor de hulpverleners die - om zichzelf tegen teleurstelling te beschermen - zich vaak gaan afsluiten voor deze 'menselijke' kant van hun werk. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarin de cliënt zicht steeds verder psychisch en emotioneel afsluit en de hulpverleners zich steeds meer richten op de somatische zorg. Dit proces kan versterkt worden als het psychisch-emotionele isolement van de cliënt mede veroorzaakt wordt door een aantasting van de cognitieve functies door dementie of andere ziektes. Hulpverleners kunnen zich dan steeds meer gaan storen aan uitingen van cliënten die de rust op de afdeling of de dagelijkse werkzaamheden verstoren. Dit kost veel energie en vermindert het werkplezier.

Met gentle teaching leren hulpverleners hun dagelijks werk en de zorgcontacten die ze hebben met de cliënten te gebruiken als momenten waarop ze de cliënt kunnen laten ervaren dat ze zich in het contact met de hulpverleners onvoorwaardelijk geliefd en veilig kunnen voelen. De hulpverleners leren op die manier ook veel beter om vanuit hun eigen oorspronkelijke kracht en motivatie te werken in plaats van 'te vechten' met de omstandigheden waaronder ze hun werk doen.
Gentle teaching kan gerangschikt worden onder de belevingsgerichte benaderingen. Het is echter een benadering die bewust probeert de relatie op het diepere gevoelsniveau te ontwikkelen, waardoor deze ook nog kan werken als de cognitieve functies van de cliënt in de relatie niet meer functioneel zijn. Gentle teaching is dan ook goed de combineren met benaderingen als ROT, validation en zintuiglijke activering.

De kracht van gentle teaching ligt dan enerzijds in de diepere gevoelslaag die bij de cliënt wordt aangesproken en bij de persoonlijke ontwikkeling van de hulpverlener die leert deze diepere relatie vanuit haar eigen kracht aan te gaan. Het binnen gentle teaching ontwikkelde model van ondersteuning van levenskwaliteit biedt handvatten om ervaringen van de cliënten uit hun verleden ook nu te benutten om hen ene gevoel van geluk te laten beleven.

Share

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands