Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

Introductie

Onder het begrip 'methodiek' willen we de kenmerkende aspecten beschrijven die bij het werken met gentle teaching van belang zijn en die we - als het goed is - ook iedere keer weer kunnen zien.

Beeldvorming over de persoon

Gentle teaching begint met het ontwikkelen van een juist beeld over de persoon en over diens gedrag. We kijken hierbij naar vier aspecten

De persoonlijke ontwikkeling van de begeleider

Om een goede relatie met iemand te ontwikkelen is meer nodig dan inzicht in wie de persoon is en goede communicatievaardigheden. Een relatie moet vanuit jezelf komen.

De grondhouding

Als we individueel met een persoon companionship willen ontwikkelen, heeft dat eigenlijk alleen echt zin als we er ook voor zorgen dat de omgeving waar de persoon in leeft een sfeer uitademt die ook gericht is op de uitgangspunten van gentle teaching

Levenskwaliteit

Hoewel het hebben van een goede relatie – companionship- in belangrijke mate kan bijdragen aan het geluk van een persoon, weten we dat er in het leven meer invalshoeken zijn die van invloed zijn op zijn geluk  en daarmee ook op zijn gedrag

Individuele ondersteuning

Soms zijn relaties tussen cliënten en begeleiders zo beschadigd de grondhouding onvoldoend is om companionship te ontwikkelen. Een doelgericht, individueel ondersteuningsplan is dan noodzakelijk om de cliënt te leren zich veilig en geliefd te voelen

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands