Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

Individueel plan

Soms zijn relaties tussen cliënten en begeleiders zo beschadigd de grondhouding onvoldoend is om companionship te ontwikkelen. Een doelgericht, individueel ondersteuningsplan is dan noodzakelijk om de cliënt te leren zich veilig en geliefd te voelen. In dit individuele plan gaat het er niet alleen om wat de cliënt moet leren om zich veilig en geliefd te voelen, maar vooral om wat de begeleider moet leren om dit mogelijk te maken.

In de opzet van het individuele plan onderscheiden we vier aspecten

  • de doelen
  • het proces
  • de leermiddelen
  • methoden

Doelen

Een plan begint met het beschrijven van het doel. Bij gentle teaching ligt het doel altijd in het perspectief van het ontwikkelen van companionship of van levenskwaliteit.

Proces

Vaak wordt in een methodiek gesproken over stappen of fasen die doorlopen moeten worden. Bij gentle teaching gebruiken we deze termen niet

De leermiddelen

De essentie van gentle teaching is dat we zo gaan communiceren met de persoon dat hij onze stem, handen, ogen en aanwezigheid gaat verbinden met een gevoel van veiligheid.

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands