Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

De persoonlijke ontwikkeling van de begeleider

Dit onderdeel van de website zal in de komende periode verder worden uitgewerkt. Dus kom af en toe kijken naar de nieuwe stukken. In de nieuwsbrieven zal in de komende periode ook aandacht aan deze nieuwe pagina's op de site besteed worden. Als je op de verzendlijst van de nieuwsbrief staat, blijf je dus automatisch op de hoogte van de vorderingen. 

Een deel van de oude teksten over dit onderwerp staan nu 'voorlopig' in dit deel, maar zullen worden vervangen door nieuwe versies. Ook zal meer aandacht besteed worden aan oefeningen die begeleiders zelf kunnen doen.

Werken aan jezelf

 

Mensen die met Gentle Teaching werken komen er al snel achter dat het er meer om gaat zelf anders in het contact met de cliënt te reageren, dan dat het gaat om het veranderen van de cliënt. 

Mag ik mezelf niet blijven?

Een veel gestelde vraag bij mensen die voor het eerst met Gentle Teaching te maken krijgen, is of ze dan iemand anders moeten worden.  Dat lijkt soms zo, maar het is niet zo.

Hoe zou je willen werken?

Ga eens terug naar toen je ervoor koos om in de zorg of in het onderwijs te gaan werken, of toen je besloot een kind te willen grootbrengen. Welke ideeën en verwachtingen had je toen.

Warme en koude emoties

Voor een verschuiving in onze houding van warm naar koud kunnen we vaak allerlei oorzaken aangeven, zoals het gedrag van het kind of de cliënt, de (werk)druk waar we onder staan, vermoeidheid.

Subcategorieën

 Oefeningen voor begeleiders

De manier waarop je reageert op gedrag van een persoon, waarop je aanwezig bent in het contact met de persoon, en hoe je omgaat met de emoties die de persoon bij je oproept, is van groot belang. Niet alleen voor de ander die zich bij jou veilig en geliefd moet kunnen voelen, maar het is ook van belang voor je eigen welbevinden.

 

Je kunt lezen of aanhoren van een ander hoe je dit allemaal zou moeten doen, maar het vraagt nadrukkelijk oefenen om het je echt eigen te maken. Alleen dan bereik je het gewenste effect voor zowel de ander als voor jezelf. In dit onderdeel van de site worden enkele oefeningen beschreven die je kunt doen. In de volgorde waarin de oefeningen beschreven worden, zit een logische volgorde. De ene oefening bouwt voort op de andere.

 

Het gaat hierbij vooral om oefeningen die je mentale en emotionele weerbaarheid versterken. Oefeningen voor het versterken van je -geweldloze- fysieke weerbaarheid zijn moeilijk in teksten uit te leggen; die moet je je in een training eigen maken. 

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands