Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

 Oefeningen voor begeleiders

De manier waarop je reageert op gedrag van een persoon, waarop je aanwezig bent in het contact met de persoon, en hoe je omgaat met de emoties die de persoon bij je oproept, is van groot belang. Niet alleen voor de ander die zich bij jou veilig en geliefd moet kunnen voelen, maar het is ook van belang voor je eigen welbevinden.

 

Je kunt lezen of aanhoren van een ander hoe je dit allemaal zou moeten doen, maar het vraagt nadrukkelijk oefenen om het je echt eigen te maken. Alleen dan bereik je het gewenste effect voor zowel de ander als voor jezelf. In dit onderdeel van de site worden enkele oefeningen beschreven die je kunt doen. In de volgorde waarin de oefeningen beschreven worden, zit een logische volgorde. De ene oefening bouwt voort op de andere.

 

Het gaat hierbij vooral om oefeningen die je mentale en emotionele weerbaarheid versterken. Oefeningen voor het versterken van je -geweldloze- fysieke weerbaarheid zijn moeilijk in teksten uit te leggen; die moet je je in een training eigen maken. 

Rust zoeken in jezelf

Af en toe even bijtanken als het druk is en je geen echte pauze kunt nemen omdat je de mensen niet alleen kunt laten

Aandacht verdelen tussen de ander en jezelf

Door je niet volledig te richten op de ander, maar ook een beetje op jezelf, kun je in het contact beter voor jezelf blijven zorgen, en ook bewuster blijven handelen.

Aandacht verdelen tussen de ander, jezelf en de omgeving

Als je bij een persoon bent, moet je er misschien ook zijn voor anderen, maar dat mag je niet teveel afleiden. Leer in het 'hier en nu' te zijn en globaal gewaar te zijn van wat elders gebeurt.

Drie goede principes

Leren voorkomen dat je vervelende ervaringen meeneemt gedurende de dag en dat dit je interacties gaat beïnvloeden en leidt tot mentale vermoeidheid.

Loslaten van verstorende emoties

Op een echte manier loslaten van verstorende emoties, zodat deze je relatie tot de personen en je werkplezier niet negatief beïnvloeden.

Transformeren van verstorende emoties

Leren om energie van verstorende emoties te benutten om de persoon onvoorwaardelijk te kunnen ondersteunen en om zo mogelijk escalaties te voorkomen.

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands