Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

Aanrakingen

In gentle teaching wordt bewust gebruik gemaakt van aanrakingen. Vaak proberen we zelfs mensen die aanrakingen afwijzen, ook voorzichtig op een warme manier aan te raken.

Begrenzen of begeleiden

Mensen met bijzondere kwetsbaarheden zijn niet altijd in staat grenzen van anderen te zien en er rekening mee te houden.

Voorzichtig binnenkomen

Iemand die angst ontwikkeld heeft voor menselijke nabijheid zal het eng vinden als we proberen een dieper contact tot stand te brengen. Zolang onze contacten functioneel zijn, kan de persoon daar vaak nog wel mee overweg, maar als we contact met zijn hart willen maken, zal hem dat onzeker maken.

Claimend gedrag

Als we spreken over claimend gedrag, bedoelen we hier doorgaans mee dat iemand aanhoudend om aandacht vraagt, vaak niet in staat is de aandacht te delen met anderen, en niet kan wachten tot hij aandacht krijgt.

Geweldloosheid

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe je Gentle Teaching toepast als er een escalatie is of als een persoon agressief wordt of ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont.

Respect voor grenzen

Ieder mens heeft grenzen. Dat geldt zowel voor de begeleiders als voor de cliënt en. Deze grenzen dienen gerespecteerd te worden, maar dat betekent niet dat we ze ten alle tijden moeten laten zoals ze zijn.

Groei van binnenuit

We zijn gewend ons te richten op de buitenkant van een persoon, op zijn gedrag, zijn uiterlijk, zijn competenties, enzovoort. Als daar iets niet goed gaat, proberen we daaraan te sleutelen.

Straffen

In vrijwel alle culturen wordt gebruik gemaakt van straffen om het gedrag van anderen te veranderen. Het is echter de vraag of je dit wilt doen. 

Taalgebruik

In de dagelijkse praktijk gebruiken we heel wat woorden, zonder ons bewust te zijn van de betekenis die ze hebben en hoe ze daarmee onze gevoelens en houding kunnen be invloeden

Vraaggericht werken

Bij gentle teaching geven we een bijzondere uitleg aan het begrip 'vraaggestuurde zorg'. We zeggen "geef de persoon wat hij vraagt om te kunnen geven wat hij nodig heeft". Wat bedoelen we hiermee?

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands