Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

 

Voorzichtig binnenkomen

Iemand die angst ontwikkeld heeft voor menselijke nabijheid zal het eng vinden als we proberen een dieper contact tot stand te brengen. Zolang onze contacten functioneel zijn, kan de persoon daar vaak nog wel mee overweg, maar als we contact met zijn hart willen maken, zal hem dat onzeker maken.

Als we de persoon willen leren zich bij ons veilig en geliefd, maar ook liefdevol en verbonden te voelen, zullen we toch moeten proberen contact met hem te maken van hart tot hart: vanuit ons eigen hart moeten we contact met het hart van de ander maken. Alleen op die manier kan companionship ontwikkeld worden en leggen we de basis voor zijn verdere ontwikkeling van binnen uit.

In de drie afbeeldingen wordt het proces weergegeven.

De linker cirkel staat voor de persoon die in zijn hart beschadigd is en die een cirkel om zich heeft waar we niet binnen kunnen komen zonder dat dat angst oproept.
De rechter cirkel is de begeleider die - hopelijk - geen ernstig beschadigd hart heeft. De cirkel rond de begeleider symboliseert geen angst, maar wel een mentale ruimte die hij om zich heeft heeft en die contact vanuit het hart met de ander belemmert. Deze ruimte wordt veroorzaakt door oordelen over de persoon, door vervelende ervaringen uit het verleden, de angst dat er iets kan gebeuren, enzovoort.
De puzzel aan de onderkant staat symbool voor een activiteit die de persoon gewend is met de begeleider te doen en waarbij functionele nabijheid en contact mogelijk is.

Om werkelijk persoonlijk contact te maken, van hart tot hart, moeten twee dingen gebeuren. Om de beginnen moet de begeleider proberen zijn mentale ruimte te openen. Je doet dit door beelden en gedachten die je in de weg staan los te laten en je te richten op problemen die de persoon heeft en je bent je ervan bewust dat je hem op dat niveau wilt helpen. Hiermee wordt je eigen ruimte geopend en de  kracht van je hart versterkt.
Het tweede dat je doet is de aandacht loslaten van de activiteit, en je vanuit je gevoel richten tot de persoon en naar hem toe te bewegen. Dit hoeft niet letterlijk, fysiek,te zijn. Het gaat vooral om de mentale beweging die je maakt.

Het streven is om de ander zo dicht mogelijk bij zijn hart te bereiken. Maar er is een belangrijke spelregel. Zodra een van de twee, de persoon of jezelf, zich te onzeker gaat voelen, neem je weer wat afstand. Het kan zelfs goed zijn om weer terug te gaan naar de activiteit en die even op een functioneel niveau samen met de persoon te doen. Je gebruikt dan de activiteit als een veilig gebied voor jullie beide. Als je beide weer ontspannen bezig bent, bouw je het contact weer voorzichtig op.

Je kan hiervoor allerlei soorten activiteiten gebruiken. Er zijn een paar criteria die je kan hanteren bij het kiezen van een activiteit

  • een activiteit die de persoon al gewend is samen met je te doen
  • een activiteit waar geen grote concentratie voor nodig is
  • een activiteit die je gemakkelijk even kunt onderbreken om contact te maken

Voorbeelden van activiteiten die zich heel goed lenen zijn: wandelen, helpen met ADL, samen afwassen, samen een spelletje doen, samen op de bank TV kijken, een gesprek over dagelijkse gebeurtenissen, enz.

Het is goed om hier nadrukkelijk in te oefenen. We zijn zo weinig gewend om tijdens een activiteit echt contact met de persoon te maken, dat we rustig een half uur samen met iemand bezig kunnen zijn zonder één moment van werkelijk contact. We hebben al die tijd voornamelijk functionele dingen uitgewisseld.


Share

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands