Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

Companionship

Ieder mens heeft in zijn leven anderen nodig die in tijden van nood steun en toeverlaat kunnen zijn. Het meest natuurlijk is als je hiervoor terecht kunt bij je ouders, broers of zussen, je partner of goede vrienden. Mensen die er onvoorwaardelijk voor je zijn en altijd voor je klaar staan. Met hen heb je een relatie waarin je je geliefd en veilig voelt, waarin je zelf liefdevolle en zorgzame gevoelens hebt en waarin je je met elkaar verbonden voelt.

Een relatie die gebaseerd is op deze vier peilers noemen we bij gentle teaching 'companionship'. Het is een essentiële relatie die iedereen nodig heeft als fundament voor zijn innerlijke ontwikkeling. Maar ook voor de ontwikkeling van zijn kwaliteiten en potenties. Dat geldt voor ons, maar het geldt ook voor de cliënten die onze ondersteuning nodig hebben.

Het feit dat iedereen de ervaring van companionship nodig heeft en er in zijn diepste wezen ook altijd naar verlangt, wil niet zeggen dat ook iedereen met de nabijheid van anderen om kan gaan. Sommige mensen zijn door de aard van hun beperking of aandoening, in combinatie met hun levenservaring, bang voor de nabijheid van anderen. Het verlangen naar companionship is er dan nog wel, maar zonder het vermogen hier zelf vorm aan te geven.

Veilig voelen

Bij veilig voelen gaat het om meer dan alleen veilig zijn. De cliënt moet aan den lijve ervaren dat er geen enkele dreiging van de hulpverleners aanwezigheid uit gaat. Pas dan kan hij zich daadwerkelijk veilig voelen.

Geliefd voelen

Geliefd voelen heeft niet te maken met verliefdheid. Het gaat om de ervaring van de client dat de hulpverlener vanuit persoonlijke betrokkenheid voelt wat er in hem omgaat. En vanuit dat gevoel alles zal doen om daadwerkelijke ondersteuning te bieden. De cliënt leert alleen zich geliefd te voelen als hij ervaart dat de begeleider persoonlijk betrokken is en zonder voorwaarden zorg en ondersteuning biedt.

Liefdevol voelen

Als de cliënt ervaart dat het goed is zichzelf ook liefdevol te voelen en te uiten in het contact met de hulpverlener, stimuleren we de ontwikkeling van deze innerlijke kernkwaliteit en innerlijke kracht. We leggen hiermee de basis voor een positieve morele ontwikkeling. Dat lukt alleen als we deze gevoelens en uitingen nadrukkelijk stimuleren én de de cliënt voelt dat wij hem liefdevol bejegenen en ondersteunden. Het ene kan niet zonder het andere.

Verbonden voelen

Als je je verbonden voelt, is de relatie persoonlijk in plaats van functioneel. Er is daadwerkelijk interesse in elkaar en zorg over en weer. Het is leuk om dingen samen te doen. Als de verbondenheid diep verankerd is, blijft dit gevoel ook bestaan als je niet direct in elkaars nabijheid bent. Je weet dat de ander er altijd voor je is. Als een goede vriend die je soms jaren niet ziet, maar die komt zodra je belt om hulp te vragen.

Companionship is een essentiële relatie die aansluit bij het sociale wezen dat de mens is. Het woord is afkomstige uit de twee Latijnse woorden ´com' en 'panish'. Com betekent 'samen' en panish betekent 'brood'. Letterlijk: het delen van brood. Of: het delen van het bestaan. Het Nederlands kent geen woord dat deze lading volledig dekt. Daarom gebruiken we ook in het Nederlands het woord companionship.

Het ontwikkelen van companionship staat centraal bij gentle teaching. Dat heeft drie goede redenen:

  • Ieder mens heeft het recht zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden te voelen.
  • Companionship is nodig om mensen met bijzondere kwetsbaarheden te kunnen ondersteunen op stressvolle momenten. Om daarmee te voorkomen dat ze zichzelf of anderen schaden.
  • We kunnen de ander alleen helpen zijn eigen kwaliteiten en potenties verder te ontwikkelen op basis van een gelijkwaardige en wederkerige relatie.
Share

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands