Korte omschrijving

In de psychiatrie is het eerder regel dan uitzondering dat een stoornis gepaard gaat met interactieproblemen. De gevolgen daarvan op de sociale positie en op de herstelkansen van de patiënten zijn erg groot. Los daarvan kan men ook stellen dat interactieproblemen op hun beurt de kans op het ontwikkelen van klachten en symptomen vergroten. De training is een goede, simpele en overdraagbare manier om naar interactie kijken. Met eenvoudige instrumenten als 'de Mat' en 'de Tas' kunnen cursisten zien en ervaren wat er gebeurt in de interactie. In de training liggen twee matten op de grond met elk een groen en rood gedeelte. Wanneer de cursist moeite heeft met het gedrag van een ander staat hij/zij op het rode gedeelte, wanneer hij/zij het gedrag kan accepteren, op het groene gedeelte.

Met dit instrumentarium kunnen ook processen van (falende) samenwerking worden verkend en kan naar oplossingen worden gezocht. Het denken in termen van (psychiatrische) handicaps en protheses is daaruit voortgekomen. Belangrijk is het inzicht dat oefenen met interactie ervaringen verschaft waar je direct iets mee kan; het interpersoonlijke gebied wordt daarmee toegankelijk voor concrete verkenningen. Men hoeft niet meer ‘in zijn hoofd’ de sociale realiteit te reconstrueren.
(bron: www.demat.nl)

Vergelijking met gentle teaching

‘De mat’ is geen benaderingswijze, maar een training voor hulpverleners die tot doel heeft problemen in de interactie met de cliënt te voorkomen en de hulpverlener te leren met de wijze waarop hij aanwezig is en waarop hij communiceert af te stemmen op de cliënt en diens gedrag. Het verbeteren van de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener ligt wel in de lijn van gentle teaching, maar bij ‘De Mat’ wordt niet de diepgang in de relatie nagestreefd die bij gentle teaching centraal staat: onvoorwaardelijk veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelen. Dat neemt niet weg dat de hulpverlener met een ‘de mat’ training vaardigheden en inzichten kan verwerven die binnen gentle teaching goed van pas komen. In die zin kunnen ‘de mat’ en gentle teaching aanvullend op elkaar zijn.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus