Korte omschrijving

De gehechtheidstherapie is beschreven door Paula Sterkenburg en is eigenlijk een onderdeel van wat ze beschrijft als ‘Integratieve Therapie’.
In de integratieve therapie worden drie fasen onderscheiden
gehechtheidstherapie
gedragstherapie
afronding en generalisatie

De fase van de gehechtheidstherapie kan worden onderverdeeld in
- contact maken
- symbiose
- individuatie

De integratieve therapie wordt tot nu toe vooral gebruikt bij kinderen met gedragsproblematiek en de therapie wordt uitgevoerd door een therapeut die daarvoor een reeks therapiesessies met het kind heeft. Het therapeutische proces verloopt via een aantal duidelijk herkenbare fasen.

De ervaring heeft geleerd dat de fase van de gehechtheidstherapie in veel gevallen al leidt tot een sterke afname van het probleemgedrag dat aanleiding was om de therapie in te zetten. In de fase van de gedragstherapie ligt daardoor minder accent op de reductie van probleemgedrag en meer op het uitbreiden van het gedragsrepertoir waarmee het kind zich op positieve wijze kan manifesteren en verder kan ontwikkelen.

In de derde fase ligt het accent sterk op het ontwikkelen van de juiste sensitieve houding binnen het begeleidingsteam t.a.v. de cliënt.
(Bron: DVD ‘Gehechtheid’ te bestellen bij www.bartimeus.nl/publicaties)

Vergelijking met gentle teaching

Er is een grote overeenkomst tussen gentle teaching en de gehechtheidstherapie. De DVD laat in de fase van de gehechtheidstherapie het proces goed zien en is daarmee voor mensen die werken met gentle teaching ook zeer bruikbaar. De fase van de gehechtheidstherapie verloopt vrijwel identiek aan het proces van gentle teaching in de 1ste, 2de en 3de dimensie. De gebruikte terminologie is anders en bij gentle teaching wordt niet zo nadrukkelijk de volgorde in de onderscheiden fasen van de gehechtheidsontwikkeling gevolgd. Dit komt omdat gentle teaching tot nu toe vooral bij volwassenen gebruikt wordt.

Naast de grote overeenkomst, zijn er ook enkele wezenlijke verschillen tussen gentle teaching en de integratieve therapie.
Bij gentle teaching ligt het doel niet in het verminderen van probleemgedrag, maar in het realiseren van het recht van iedereen om zich veilig en geliefd te voelen en een optimale levenskwaliteit te ervaren. Probleemgedrag wordt gezien als een signaal dat duidt op het ontbreken daarvan.

Hoewel bij gentle teaching de leertheoretische principes natuurlijk ook gelden, wordt in de 4de dimensie niet met operante conditionering geprobeerd het gedrag te beïnvloeden. Met het levenskwaliteitmodel wordt ernaar gestreefd de uitbreiding van het gedragsrepertoir zoveel mogelijk te verbinden met intrinsieke motivatie en niet met externe beloning. Bij de ontwikkeling van nieuw gedrag kan wel tijdelijk gebruik worden gemaakt van beloning, maar uiteindelijk moet het gedrag op basis van intrinsieke motivatie in stand worden gehouden.

Bij gentle teaching wordt er nadrukkelijk voor gekozen om het proces te laten doen door directe begeleiders van de cliënt en niet door een therapeut van buiten het team. Hierdoor groeien cliënt en begeleider(s) samen in hun relatie. Er is hierdoor ook geen nadrukkelijke fase van afronding en generalisatie. Wel is het ook binnen gentle teaching belangrijk dat de continuïteit in de benadering vanuit gentle teaching binnen het team geborgd wordt.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus