Korte omschrijving

De presentiemethodiek is beschreven door Andries Baart op basis van onderzoek naar de werkwijze van het wijkpastoraat. De presentiemethodiek richt zich op mensen die zich door de samenleving aan de kant gezet voelen en vaak slechte ervaringen hebben met de reguliere hulpverlening. Kernbegrippen in de methodiek zijn: er onvoorwaardelijk zijn voor de ander, de relatie staat centraal, niet de problemen van de omgeving, maar de problemen van de persoon zelf willen oplossen, gelijkwaardigheid, liefdevolle trouw, tijdens het contact in het hier en nu zijn.
De presentiemethodiek wordt veel toegepast in de opvang voor dak- en thuislozen. Het wordt vaak gezien als een bruggenhoofd naar reguliere hulp
(bron: www.presentie.nl)

Vergelijking met gentle teaching

De kernbegrippen van de presentiemethodiek komen we ook tegen in gentle teaching. Toch zijn er belangrijke verschillen te onderscheiden. Een eerste verschil is dat gentle teaching in de meeste gevallen wordt toegepast in een bestaande hulpverleningsrelatie, waarin de begeleider niet alleen verantwoordelijk is voor het wel en wee van de persoon, maar waarbij deze ook verantwoordelijk is voor het wel en wee van anderen. Daardoor kan het voorkomen dat de begeleider de persoon op niet overheersende wijze moet helpen grenzen in acht te nemen. In termen van gentle teaching wordt wel gezegd dat de begeleider de ‘morele gids’ is van de persoon als deze zelf nog niet in staat is tot moreel ethisch handelen.

Een tweede belangrijk verschil tussen gentle teaching en de presentiemethodiek is dat gentle teaching nadrukkelijk tot doel heeft companionship te ontwikkelen en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van geluk / levenskwaliteit te ondersteunen. Dergelijke expliciete doelen worden in de presentiemethodiek niet gesteld.
In de eerste dimensie van de relatieontwikkeling zijn de overeenkomsten tussen gentle teaching en de presentiemethodiek het grootst en kunnen ervaringen met de presentiemethodiek binnen gentle teaching goed benut worden. In de daaropvolgende dimensies gaat gentle teaching waarschijnlijk verder dan beoogd wordt met de presentiemethodiek

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus