Korte omschrijving

Validation is een methode om met gedesoriënteerde, zeer oude mensen te communiceren en hen te helpen. Het is een praktische manier van werken die helpt spanningen te verminderen, en waardigheid en geluk te vergroten.
Validation is gebaseerd op een empathische houding en een holistische visie op het individu. Wanneer iemand “in andermans schoenen kan staan” en “door hun ogen kan kijken”, kan diegene in de wereld van gedesoriënteerde, zeer oude mensen stappen en de betekenis van hun soms bizarre gedrag begrijpen.
Validation theorie legt uit dat veel zeer oude, gedesoriënteerde mensen, bij wie vaak de diagnose dementie van het type Alzheimer gesteld is, in de laatste fase van hun leven zijn, waarin ze proberen onafgemaakte zaken te verwerken opdat ze in vrede kunnen sterven. Die laatste strijd is erg belangrijk en wij, als zorggevers, kunnen deze mensen helpen.
Door Validation technieken te gebruiken bieden wij gedesoriënteerde ouderen een mogelijkheid om te uiten wat ze willen uiten, verbaal of non-verbaal. Mensen die Validation toepassen zijn zorgzaam, oordelen niet en staan open voor de gevoelens die worden geuit.
Wanneer gedesoriënteerde ouderen gevoelens kunnen uiten die vaak jaren lang zijn onderdrukt, neemt de intensiteit van de gevoelens af, men communiceert beter en is minder geneigd zich terug te trekken in verdere stadia van desoriëntatie.
(bron: www.validation-nederland.nl)

Vergelijking met gentle teaching

De technieken van validation kunnen binnen gentle teaching heel goed toegepast worden, met name in de 1ste en 2de dimensie. Het hoeft daarbij niet beperkt te worden tot het omgaan met emoties die voortkomen uit herinneringen uit het verleden (zoals doorgaans bij ouderen met dementie), maar ook bij emoties door ervaringen die in het hier en nu spelen. De enige kanttekening is dat binnen gentle teaching in de dialoog geprobeerd wordt niet al te lang of nadrukkelijk met een emotie bezig te zijn, maar om ook afwisseling en lichtheid in de dialoog te brengen.

In relatie tot validation gaat gentle teaching verder en dieper in de relatievorming, ongeacht de leeftijd van de persoon. We proberen een veilige en liefdevolle band op gevoelsniveau te ontwikkelen. De hoop daarbij voor mensen met dementie is dat deze band ook nog ervaren / gevoeld kan worden als de dementie verder is voortgeschreden, en de persoon op meer cognitief niveau niet meer bereikbaar is.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus