Korte omschrijving

De "methode Urlings" bestaat uit vier elementen:

Fenomenologische benadering
In deze benadering probeert men de behoeften en belevingen van elke individuele oudere zo duidelijk mogelijk te krijgen en centraal te stellen in de ondersteuning. Daarnaast zijn “accepteren van de eigenheid van de ander” en “respect” sleutelbegrippen. Het doel van de begeleiding is daarbij het bewerkstelligen van een zo gelukkig mogelijke oude dag voor elk individu.

Andere benaderingswijzen
Een van de benaderingen voor dementerende mensen is de validationbenadering. De Validation methodiek alleen bleek echter niet voldoende te zijn voor het omgaan met oudere en/of dementerende mensen. Ook zijn aspecten van de warme zorg, de realiteitsoriëntatie-training (ROT), de reminiscentie, de haptonomie, massage, humor, muziek en het snoezelen aan de methode toegevoegd.

Het levensverhaal
Om aan te kunnen sluiten bij de belevingen, wensen en behoeften van de oudere is het noodzakelijk kennis te hebben van het leven van de betrokken cliënt. Het levensverhaal vormt daarmee het derde element van de methodiek.

De huidige behoeften en wensen
Onderzoek bij oudere mensen met verstandelijke beperkingen heeft duidelijk gemaakt wat hun wensen en behoeften zijn en hoe het ouder worden beleefd wordt. Het verhelderen van de huidige behoeften, belevingen en wensen van de individuele oudere vormt daarmee het vierde element van de methodiek.

Bron: www.buro-urlings.nl

Vergelijking met gentle teaching

Er wordt vaak gezegd dat gentle teaching onderdeel is van de methode Urlings. Urlings zelf noemt het echter niet.Hij beperkt zich tot de combinatie van benaderingswijzen die in de zorg voor dementerende ouderen bekend zijn.Deze methoden hebben zich in de ouderenzorg goed bewezen en de aandacht die Urlings geeft aan het feit dat een continue afstemming op de oudere nodig is om te kunnen bepalen welk element van welke benadering in het hier en nu ingezet moet worden.

Vanuit het perspectief van gentle teaching missen we in deze benaderingen de focus op het gericht de oudere leren zich veilig en geliefd te voelen en wat de begeleider zelf moet doen in het kader van het werken met de eigen gevoelens in het contact met de client. Zeker voor mensen die dementerend zijn is het ontwikkelen van een relatie op 'gevoelsniveau' van wezenlijk belang. Naarmate het dementieproces vordert, verliezen de gebruikelijke communicatiemiddelen (handen, stem, ogen) hun betekenis en zal het contact meer en meer op 'zijns-niveau' plaats gaan vinden. Het is belangrijk hierop te anticiperen in de begeleiding van dementerende ouderen.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus