Gentle teaching en andere methodieken

Gentle Teaching pretendeert een benaderingswijze te zijn die voor iedereen een meerwaarde kan hebben voor de levenskwaliteit. Daarmee zeggen we echter niet dat hiermee andere benaderingswijzen niet ook waardevol kunnen zijn of in combinatie met gentle teaching gebruikt kunnen worden. Voor sommige mensen is een combinatie van Gentle Teaching met een andere methodiek juist zeer waardevol.De methode Heijkoop is gebaseerd op een theoretische invalshoek op menselijke functioneren en ontwikkeling waarbij het begrip ‘zelf’ een centrale rol speelt.

De gehechtheidstherapie is beschreven door Paula Sterkenburg en is eigenlijk een onderdeel van wat ze beschrijft als ‘Integratieve Therapie’.

In de psychiatrie is het eerder regel dan uitzondering dat een stoornis gepaard gaat met interactieproblemen

In dialoog is een zorgprogramma, ontwikkeld vanuit de Rijks Universiteit Groningen (Rob Wielink e.a.), voor de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag (SGEVG).

De methode zoekt concreet naar mogelijkheden van interactie – en contactopbouw.

Het competentiegericht werken richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete kennis en vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren.

De antroposofie is een filosofie die zowel een mensbeeld als een wereldbeeld omvat.

Het model Active Support gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus