Een individueel plan

Het kan handig zijn om een beknopt plan te maken voor de kleine stappen die je met Gentle Teaching maakt. Je kan hiervoor gebruik maken van het onderstaande format. Als je het beknopt beschrijft zal dit plannetje niet meer dan 2 pagina's hoeven te beslaan. (je kan een bestand downloaden met het formulier voor dit plan: klik hier)

Het plan bestaat uit de volgende onderdelen: 

Leerdoel:

Beschrijf zo concreet mogelijk wat je de persoon wilt leren. Definieer dit leerdoel in de relatie die het heeft tot het ontwikkelen van het gevoel van companionship of het ontwikkelen van levenskwaliteit.  De pijlers van companionship en de basiswaarden zijn perspectieven waar je naar werkt.
Als het perspectief companionship is, is het leerdoel een doel dat geformuleerd op ervarings/belevingsniveau. Het gaat dan niet om het aanleren van nieuw gedrag, maar om het ervaren van de relatie. Nieuw gedrag als leerdoel kan wel als het perspectief ligt in de basiswaarden van levenskwaliteit

 Mogelijkheden van de persoon

Beschrijf de mogelijkheden die de persoon heeft waar je gebruik van kan maken tijdens het leerproces. Gebruik hiervoor onder andere de lijst met talenten die voor de persoon beschreven zijn.

 Gebruik leermiddelen (handen, ogen, stem, aanwezigheid)

Beschrijf op welke wijze handen, stem en gelaatsuitdrukking als leermiddelen gebruikt kunnen worden. Beschrijf ook hoe je met je eigen aanwezigheid omgaat als de persoon zich aan je aanwezigheid lijkt te willen onttrekken.
Hou rekening met de ervaringen die de persoon in het verleden heeft met het gebruik van deze leermiddelen en hou rekening met je eigen mogelijkheden

 Welke technieken (delen, herkaderen, oprekken, dialoog)

Beschrijf van welke technieken je gebruik wilt maken en op welke manier 

 Te bieden ondersteuning in moeilijke situaties:

Geef aan welke situaties zich kunnen voordoen waarbij de persoon extra hulp van je nodig kan hebben en op welke wijze je deze hulp kan geven zonder dat de persoon dit als overheersend zal ervaren.

 Situatie waarin de leerinteracties bij voorkeur plaats zullen vinden:

Beschrijf en plan (indien nodig) de situaties waarin de leerinteracties plaats zullen vinden en de activiteiten die je met de cliënt gaat doen ter ondersteuning van het leren. Hou rekening met de voorwaarden m.b.t. de veiligheid en continuïteit die wense­lijk zijn voor het leerproces

 Voorkomen van mogelijke factoren die het leerproces belemmeren

Geef aan welke verstoringen er kunnen optreden (voor zover te voorzien) en hoe je deze zoveel mogelijk kan voorkomen. Geef tevens aan hoe je wilt handelen indien de versto­ring niet te voorkomen is.

 Eigen leerpunten voor de begeleider

Geef aan wat je als begeleider zelf wilt leren in het contact met de persoon om het mogelijk te maken hem daadwerkelijk de gewenste ervaring te laten opdoen. Gebruik bij het beschrijven van de mogelijke belemmerende factoren ook de vragenlijst ‘Op weg naar Gentle Teaching' om je eigen valkuilen in beeld te krijgen.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus