Geweldloos hanteren van een escalatie

Als er een escalatie is, is er sprake van een situatie waarin bij de cliënt de spanning zo hoog is opgelopen dat hij de zelfcontrole verloren heeft en zich verliest in gedrag dat voor hemzelf en/of voor zijn omgeving schadelijk en veelal ook bedreigend is.  Het geweld dat naar voren komt in de escalatie kan verbaal zijn of fysiek, en gericht op zichzelf, op materialen of op de omgeving.

In spontane reactie op geweld hebben we de neiging op een beheersmatige manier het geweld van de ander in te willen dammen: verbieden te schelden of dreigende taal te uiten, een dreigende klap blokkeren, of de cliënt met meerdere vastpakken en immobiliseren. Dit wordt door een cliënt die al over zijn punt van zelfcontrole heen is, vaak als een vorm van tegengeweld ervaren, en hierdoor kan de situatie verder escaleren tot uiteindelijk de sterkste wint. 

Het principe van geweldloos hanteren van een escalatie is erop gebaseerd dat geprobeerd wordt om niet beheersmatig te reageren, maar dat we proberen de energie van het geweld te absorberen, of op zijn minst om te leiden op een manier waardoor niemand schade ondervindt. 

Tijdens de eendaagse training komen de volgende aspecten aan de orde, en er wordt een aantal concrete oefeningen aangeboden om hiermee vertrouwd te raken:

  • -     Wat betekent het voor je als je geconfronteerd wordt met geweld. Is hierbij een wezenlijk verschil tussen confrontatie met fysiek geweld of verbaal geweld?
  • -     Wat gebeurt er in de relatie tussen jou en de cliënt op het moment van de escalatie?
  • -     Welke mogelijkheden heb je om je eigen weerbaarheid te vergroten?
  • -     Hoe kun je de energie van verbaal geweld wegleiden of absorberen?
  • -     Hoe kun je de energie van fysiek geweld wegleiden of absorberen?

Tijdens de training wordt gewerkt met eigen voorbeelden die door de deelnemers worden ingebracht. Desgewenst kunnen deelnemers een video meenemen (let op toestemming van de cliënt/vertegenwoordiger) om te laten zien waar het om gaat. 

De training wordt gegeven door Pouwel van de Siepkamp en Maurik Mietes.

Pouwel is al sinds 1992 trainer / consulent gentle teaching

Maurik is bevoegd Aikido leraar en begeleidt jongeren met autisme 

Kosten van de eendaagse training zijn € 115

Ga voor de geplande data naar de agenda .

 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus