Gentle teaching coach / verdiepingscursus

Voor de continuïteit van het werken met gentle teaching, en om begeleiders in hun dagelijks werk hierin te ondersteunen, is het goed als in de directe werkomgeving iemand is die een ondersteunende en coachende rol kan vervullen.

Resultaat

De cursus leidt begeleiders, gedragskundigen of locatiemanagers op tot Gentle Teaching Coach die in de eigen werkomgeving

- zorg dragen voor de continuïteit en verdieping van het werken met gentle teaching
- samen met de collega’s de grondhouding van gentle teaching realiseren en borgen
- mogelijkheden signaleren om gericht met gentle teaching te werken met cliënten
- collega’s in het team ondersteunen en coachen in hun persoonlijke ontwikkeling die nodig is om goed met gentle teaching te kunnen werken
- gentle teaching kunnen relateren met andere methodieken die gebruikt worden en aan de visie van de instelling

Opzet

De cursus bestaat uit de volgende dimensies
Terugblik op het eigen leerproces. Wat heb ik zelf moeten leren om met gentle teaching te werken en hoe kan ik deze ervaringen gebruiken bij de coaching van collega’s?

  • Inhoudelijke verdieping van de grondhouding en de individuele methodiek, waarbij het accent nu vooral ligt op over overdragen van de inzichten op collega’s.
  • Ondersteunen van collega’s. Hoe zie ik waar collega’s tegen aanlopen en hoe ze hier hun weg in kunnen vinden. Wat kan ik als coach doen om ze hierin te ondersteunen.
  • De visie van de instelling en andere methodieken die gebruikt worden. Gentle teaching kan goed ingepast worden in veel methodieken die in de zorg gebruikt worden. Ook kan het vaak goed gebruikt worden om de visie van de instelling in het dagelijks werk te realiseren. De vraagt om het kunnen maken van een goede vertaalslag waarmee de verbindingen kunnen worden gemaakt.

De cursus heeft een sterk interactief karakter waarbij van de deelnemers een actieve bijdrage verwacht wordt. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12 per cursusgroep. Tussen de cursusdagen ligt een periode van drie tot vier weken om meteen in de praktijk aan de slag te kunnen gaan met wat in de cursus aan de orde is geweest.

Voor wie

Mensen die de driedaagse basiscursus van de stichting gentle teaching hebben gevolgd, kunnen zonder meer aan de cursus deelnemen. Met mensen die langs een andere weg kennis en ervaring met gentle teaching hebben opgedaan zal eerst een (telefonisch) gesprek plaats vinden om te kijken of de voorkennis en ervaring voldoende is om aan te sluiten.

Tijdsbesteding

De cursus bestaat uit 4 dagen.
De tijdbelasting buiten de trainingsdagen is ongeveer 12 uur voor uitwerken van opdrachten en oefengesprekken met collega's.

Certificaat

Deelnemers die alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, ontvangen een certificaat van deelname

Overige informatie

De kosten voor de cursus bedragen € 475 per persoon.
Kijk voor de planning bij de agenda

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus