Trainer gentle teaching

Voor instellingen is het goed om zelf een of meerdere gentle teaching trainers in huis te hebben. Ze kunnen binnen de instelling team trainingen en cursussen geven en ook op de werkplek zelf training tijdens het werk geven. Dit verhoogt de kans dat gentle teaching goed wordt ingevoerd en beklijft.

Tot nu toe was er een afzonderlijke cursus voor mensen die trainer / mentor gentle teaching willen worden. Omdat het moeilijk blijkt om voor dit intensieve traject voldoende deelnemers te vinden, is voor een andere opzet gekozen.

 

Voor wie?

Mensen die opgeleid willen worden tot trainer/mentor gentle teaching dienen eerst deel te nemen aan een basiscursus en de coach opleiding. In plaats van de basiscursus die gegeven wordt door de stichting gentle teaching, mag dit ook een basiscursus zijn die gegeven is door trainers die door de stichting zijn opgeleid.

 

Vormgeving van de training

Na de coachopleiding volgt een individueel  traject dat gericht is op het zelfstandig gaan geven van trainingen gentle teaching aan teams.  In dit traject wordt onder meer van je verwacht dat je als co-trainer participeert in een basiscursus die vanuit de stichting gentle teaching gegeven wordt.

Eindkwalificaties voor de trainer gentle teaching zijn:

  • is goed bekend met de theorie, basishouding en methodiek van gentle teaching en kan dit overbrengen aan anderen
  • kan vragen beantwoorden en weerstanden van deelnemers aan cursussen bespreekbaar maken
  • kan deelnemers aan cursussen manieren aanreiken om aan hun eigen ontwikkeling te werken
  • speelt in op waar de deelnemers behoefte aan hebben en kan zo nodig de training daarop aanpassen
  • geeft adequate feedback op de inbreng van de deelnemers
  • verduidelijkt de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden

 

Certificaat 

In een eindgesprek wordt samen gekeken of de cursist aan deze kwalificaties voldoet. Indien dat het geval is, ontvangt de cursus een certificaat dat aangeeft dat hij/zij door de stichting gentle is opgeleid voor het geven van trainingen gentle teaching.

 

Opgeven

Als je interesse hebt voor deze opleiding, neem dan per e-mail of telefonisch contact op met de stichting gentle teaching.


Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus