Casus-training

Soms is de relatie met een persoon helemaal vastgelopen en is de persoon niet meer op ondersteunende wijze te begeleiden. Samen met het team wordt een ondersteuningsplan op basis van Gentle Teaching ontwikkeld en het team wordt getraind om het plan goed uit te voeren.

 

Resultaat

1. Er is voor een bewoner met moeilijk gedrag een ondersteuningsplan op basis van Gentle Teaching en het team is voldoende getraind om dit plan ten uitvoer te brengen.
2. Het team is in staat voor de betreffende bewoner leer-sessies voor te bereiden en uit te voeren.

 

Doelgroep

De training is bestemd voor teams die een individuele cliënt met ernstig problematisch gedrag willen gaan begeleiden op basis van de principes van Gentle Teaching

 

Tijdsbesteding

8 bijeenkomsten

 

Onderdelen

De volgende onderdelen komen in de training aan de orde:

  • Theoretisch uiteenzetting van Gentle Teaching
  • Analyse van de bewoner en zijn mogelijkheden
  • Analyse van het team en de mogelijkheden om de bewoner te helpen
  • Onderzoeken en constructief hanteren van de gevoelens van teamleden ten opzichte van de bewoner
  • Formuleren van leerdoelen voor de bewoner in het kader van de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid
  • Oefenen met de betrokken bewoner en krijgen van feedback ( o.a. met gebruik van videoopnames)
  • Opstellen van een ondersteuningsplan voor de bewoner

De rol van de trainer is enerzijds gericht op gericht door eigen voorbeeld gedrag te laten zien welke mogelijkheden er zijn om de cliënt veiligheid in een menselijke relatie te leren ervaren. Anderzijds is de trainer erop gericht de deelnemers aan de training de noodzakelijk veiligheid te bieden. De trainer helpt de deelnemer zijn mogelijkheden en grenzen te ontdekken en helpt hem 'hands-on' bij het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om de relatie met de cliënt te ontwikkelen.

 

Opgeven

Neem contact op om afspraken te maken over de invulling en planning van de training

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus