Studiereis SGLVG

Mede door de problematiek rond de jonge man die al jaren opgesloten was in een kamer en alleen begeleiders binnen kreeg als hij vastgebonden was aan de muur, is de discussie over de ondersteuning voor mensen met een lichte verstandelijke beperking weer bijzonder actueel geworden.

Om voor ons onverklaarbare redenen wordt gentle teaching in de begeleiding van deze personen nog steeds buiten de deur gehouden, terwijl er nauwelijks aan getwijfeld wordt dat de kern van de problemen ligt in het feit dat veel agressie de resultante is van een langdurige beheersmatige benaderingswijze, en van het feit dat veel cliënten zich mede daardoor niet veilig voelen in de relatie met hun begeleiders en anderen.

In Nederland hebben we door deze afwijzende houding ten opzichte van gentle teaching nog weinig gelegenheid gehad aan te tonen dat gentle teaching wel degelijk een goede benaderingswijze is voor deze doelgroep. In het buitenland ligt dat gelukkig anders.

Om die reden willen we een speciale studiereis organiseren voor gedragskundigen, leidinggevenden en beleidsmakers die betrokken zijn bij de zorg voor deze doelgroep.

De reis wordt gecombineerd met deelname aan de gentle teaching conferentie die van 27 – 29 september in MIchigan (USA) gehouden wordt. Er zullen speciale bijeenkomsten worden georganiseerd met specialisten op dit gebied en er zullen mogelijk ook bezoeken worden gebracht aan cliënten die op basis van gentle teaching begeleid worden. Vanuit Michigan reizen we door naar de omgeving van Vancouver, waar een bezoek wordt gebracht aan een kleine voorziening, HOMES, die zich gespecialiseerd heeft in de opvang van mensen die nergens een goede plek konden vinden. Ook hier zullen we zowel met medewerkers als met cliënten zelf spreken.

Het beoogde reisschema ziet er als volgt uit:

  • 25 september: vertrek vanaf Schiphol naar Detroit en vandaar per auto door naar Troy
  • 27 - 29 september: deelname aan de gentle teaching conferentie
  • 26 en 30 september: contacten met medewerkers en clienten van MORC, een grote zorgaanbieder in de regio
  • 1 oktober: Vertrek vanaf Detroit naar Seattle en vandaar per auto naar Abbotsford in Canada.
  • 3 - 5 oktober: bezoek aan HOMES en mogelijk nog andere voorzieningen in de omgeving
  • 6 oktober: terugreis van Seattle naar Schiphol

De kosten van de reis bedragen ongeveer € 2300. In deze prijs is inbegrepen:

  • kosten voor de vliegtickets
  • kosten huurauto's
  • kosten conferentie en conferentie diner
  • kosten hotelovernachtingen op basis van 2-persoons kamers

De definitieve kosten kunnen hoger of lager zijn, afhankelijk van de tarieven en wisselkoers op het moment van boeking.
Opgeven voor deelname aan de reis kan tot 1 juli.

Meer informatie over MORC   www.morcinc.org

Meer informatie over HOMES  www.homesociety.com

Meer informatie over de conferentie www.gti2011.org

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus