Lichte verstandelijke beperking

Mensen met een lichte verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico dat ze zich afgewezen en niet begrepen voelen. Ze leven vaak middenin de samenleving en staan daardoor bloot aan allerlei invloeden waar ze niet altijd goed mee om kunnen gaan. Ze ontwikkelen aspiraties die heel begrijpelijk zijn, maar die ze zelf moeilijk kunnen realiseren. Ook anderen verwachten vaak meer van hen dan ze kunnen waarmaken doordat hun verstandelijke en sociaal-emotionele beperkingen niet zo zichtbaar zijn. Door dit alles lopen ze niet alleen het risico dat ze zelf teleurgesteld raken in zichzelf en een laag zelfbeeld ontwikkelen, maar ook dat familie, vrienden en begeleiders gerriteerd of zelfs boos en afwijzend reageren als ze niet aan de verwachtingen blijken te kunnen voldoen. Dergelijke ervaringen leiden ertoe dat de persoon zijn vertrouwen in anderen verliest en zich gaat verzetten tegen begeleiding.

Een groot probleem is dat de zelfbeleving, de verstandelijke vermogens en de sociaal-emotionele mogelijkheden vaak ver uit elkaar kunnen liggen. Daarnaast kunnen er ook nog extra problemen zijn door bijkomende problemen als autisme, ADHD of traumatiserende levenservaringen. Er is daardoor geen interne eenheid binnen de persoon zelf, waardoor hij extra kwetsbaar is. Het ontwikkelen van competenties waardoor de persoon meer mogelijkheden krijgt om zich in een sociale omgeving staande te houden is uiteraard belangrijk. Dit mag echter niet zonder ook te werken aan het versterken van de interne eenheid. Als dat niet gebeurt lijkt het versterken van de competenties op het opblazen van een ballon tot deze een keer knapt.

Met gentle teaching maken we van 'hart tot hart' contact met de ander. Hierdoor zal hij niet alleen (opnieuw) leren vertrouwen in anderen te hebben, maar bevorderen we ook het herstel van de holistische eenheid. We creren daarmee een gezonde basis voor de verdere ontwikkeling van zijn competenties. De kunst van gentle teaching bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is om zo met hen te communiceren dat ze zich erkend voelen in hun zelfbeleving, dat ze het met hun verstandelijke vermogens kunnen snappen en dat ze er met hun vaak beperktere sociaal-emotionele mogelijkheden mee uit de voeten kunnen.
Het levenskwaliteit-model dat binnen gentle teaching ontwikkeld is, biedt handvaten om de grond onder het soms inadequate gedrag van een persoon te herkennen en om hem of haar te helpen op een adequate wijze de gewenste levenskwaliteit te realiseren.


Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer