Gentle Teaching

Internationale conferentie 

2018

 

1, 2 en 3 oktober

Breukelen, Nederland

 

klik hier voor meer informatie

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer

 

 

kwal-van-leven

Ouderenzorg

Ouderen die geconfronteerd worden met onzekerheden door vragen over het naderende levenseinde, het verlies van functies door fysieke beperkingen, het verlies van het contact met de dagelijkse realiteit door dementie, verlies van perspectief door depressie, enzovoort kunnen steun ontlenen aan de relatie die hulpverleners met hen ontwikkelen.

Gelukkig hebben de meeste ouderen tot het einde van hun leven relaties met hun kinderen, kleinkinderen en anderen waardoor ze zich geliefd en gesteund voelen, ook als ze fysiek minder kunnen en vaker ziek zijn. Er zijn echter ook veel ouderen waarbij dit niet het geval is. Deze ouderen zijn dan volledig aangewezen op hulpverleners, zowel voor hun fysieke welbevinden als voor hun psychische en emotionele welzijn.

Door de hoge werkdruk in de zorginstellingen gaat de meeste aandacht uit naar de somatische zorg voor de ouderen en er lijken te weinig tijd te zijn om de mensen ook psychisch en emotioneel de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Dit is niet alleen schadelijk voor de ouderen, maar ook voor de hulpverleners zelf. Door de grote nadruk op de concrete verzorgende handelingen verdwijnt de persoonlijke ontmoeting uit beeld en daarmee ook de voldoening die deze ontmoeting op kan roepen. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarin de oudere zicht steeds verder psychisch en emotioneel afsluit en de hulpverleners zich steeds meer richten op de functionele somatische zorg. Dit proces kan versterkt worden als het psychisch-emotionele isolement van de oudere mede veroorzaakt wordt door een aantasting van de cognitieve functies door dementie of andere ziektes. Hulpverleners kunnen zich dan steeds meer gaan storen aan uitingen van ouderen die de rust op de afdeling of de dagelijkse werkzaamheden verstoren. Dit kost veel energie en vermindert het werkplezier.

Met gentle teaching leren hulpverleners hun dagelijks werk en de zorgcontacten die ze hebben met de ouderen te gebruiken als momenten waarop ze de ander kunnen laten ervaren dat ze zich in het contact met de hulpverleners onvoorwaardelijk geliefd en veilig kunnen voelen. De hulpverleners leren op die manier ook veel beter om vanuit hun eigen oorspronkelijke kracht en motivatie te werken in plaats van 'te vechten' met de omstandigheden waaronder ze hun werk doen.
Gentle teaching kan gerangschikt worden onder de belevingsgerichte benaderingen en heeft veel overeenkomsten met wat tegenwoordig 'warme zorg' wordt genoemd. Het is echter een benadering die bewust probeert de relatie op het diepere gevoelsniveau te ontwikkelen, waardoor deze ook nog kan werken als de cognitieve functies van de oudere in de relatie niet meer functioneel zijn. Gentle teaching is dan ook goed de combineren met benaderingen als ROT, validation en zintuiglijke activering.

De kracht van gentle teaching ligt dan enerzijds in de diepere gevoelslaag die bij de ander wordt aangesproken en bij de persoonlijke ontwikkeling van de hulpverlener die leert deze diepere relatie vanuit de eigen kracht aan te gaan. Het binnen gentle teaching ontwikkelde model van ondersteuning van levenskwaliteit biedt handvatten om ervaringen van de mensen uit hun verleden ook nu te benutten om hen een gevoel van geluk te laten beleven.

Share

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands