Mensen met een psychiatrische ziekte

Bij mensen met een psychiatrische aandoening kan gentle teaching de ziekte zelf niet genezen. Wel kan gentle teaching ertoe bijdragen deze mensen zich als mens gezien blijven voelen en steun kunnen vinden in de aanwezigheid van anderen.

Mensen met een psychiatrische ziekte zijn veel kwijt geraakt. Ze zijn de grip op hun leven kwijt geraakt, vaak zijn ze hun baan en hun relaties kwijt geraakt. En vaak hebben ze ook het vertrouwen in hun medemensen verloren. Kortom, ze staan er alleen voor en voelen zich al snel onbegrepen en bedreigd. Door een combinatie van hun ziekte en de gevolgen daarvan voor hun relaties met anderen, ontwikkelen velen een achterdocht of zelfs angst voor anderen. Dit kan mede aanleiding zijn tot agressie of andere vormen van destructief gedrag.

Gentle Teaching richt zich specifiek op het herstel van de relaties met anderen en op het bieden van een leefklimaat waarin de cliënt zich gerespecteerd, veilig en ondersteund voelt door de aanwezigheid van anderen. Doordat bewust op een dieper gevoelsniveau de relatie met de cliënt wordt aangegaan, is de kans groter dat de cliënt nog 'bereikt' kan worden in periodes waarin zijn ziekte de overhand lijkt te nemen. De cliënt blijft daardoor hopelijk meer toegankelijk voor geigende vormen van behandeling.

Voor de hulpverleners is gentle teaching een manier om zich meer bewust te zijn van hun eigen aandeel in de relatie met de cliënt. Ze leren hun gevoelens ten opzichte van de cliënt beter te herkennen ze leren vanuit hun eigen kracht het contact met de cliënt aan te gaan.

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer