Hulp voor Japan

In Nederland hebben we vanuit gentle teaching een bijzondere band met Japan. Ton Millenaar, voormalig bestuurder van de Hartekamp groep en voorzitter van de rond de conferentie gevormde Strategiegroep Gentle Teaching, is de partner van Masako Iwasaki, voorzitter van de Gentle Teaching Society in Japan. Zij heeft GT een aantal jaren geleden in Japan geïntroduceerd, en sindsdien zijn er vele mensen van het noorden (Hokkaido) tot en met het zuiden (Okinawa) actief in zogenoemde 'Gentleness Center'.

Er waren vorig jaar op de internationale conferentie in Nederland ook 30 participanten uit diverse streken uit Japan, waaronder 6 mensen uit het gebied dat zo zwaar is getroffen door een grote aardbeving, tsunami en kernramp. Eén van die deelnemers was de heer Kikuchi uit Sendai. Dhr Kikuchi, die de ramp gelukkig heeft overleefd, is ondertussen in zijn voorzieningen een soort opvangcentrum begonnen voor tal van dakloze mensen met een handicap en ook werkers en vrijwilligers. Masako is nu druk doende om, samen met de mensen van de Centers uit de niet getroffen gebieden,  geld en goederen in te zamelen voor de 'battle of survival'. Er zijn ondertussen ook vrijwilligers (vooral uit de aangrenzende gebieden) actief om die zaken naar het rampgebied te vervoeren en ter plaatse ondersteuning te bieden. Zo waren er mensen van een Gentleness Center uit Hokkaido (eiland ten noorden van het rampgebied) in een vrachtwagen met hulpgoederen blijven steken vanwege de zoveelste naschok (7.00 op de schaal van Richter; gelukkig dit keer zonder Tsunami !).

De ramp heeft een extra grote impact voor veel mensen met een beperking. Niet alleen door het verloren gaan van speciale faciliteiten, maar ook doordat veel mensen huis en familie verloren hebben. Dit stelt de heer Kikuchi niet alleen voor de taak zijn eigen voorziening weer op te bouwen, maar ook om extra opvang te bieden aan de mensen met een beperking die door de ramp alles behalve hun eigen leven verloren hebben.

Japan is een rijk en ontwikkeld land, en de overheid zal vast wel zorgen voor de grote lijnen van de wederopbouw. Maar er is nu acute hulp nodig en er is hulp nodig voor de 'kleine zaken' die wel belangrijk zijn, maar waar de overheid niet voor zal kunnen zorgen. In Gentle Teaching benadrukken wij altijd 'Companionship' en de solidariteit voor en met elkaar. Dit is niet gebonden aan grenzen of doelgroepen.

We willen daarom aan iedereen die dit bulletin leest een oproep doen om een bijdrage te leveren. Dit kan door geld over te maken naar bankrekening 39.03.21.451 t.n.v. stichting gentle teaching te Nieuwegein met de vermelding van 'hulp Japan'. Al het geld dat op deze manier binnen komt, zal onverkort worden doorgestuurd naar de organisatie van de heer Kikuchi.

 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus