Doelen

Een plan begint met het beschrijven van het doel. Bij gentle teaching ligt het doel altijd in het perspectief van het ontwikkelen van companionship of van levenskwaliteit

Dat betekent dat het doel niet is het afleren van een bepaald gedrag of het aanleren van nieuw gedrag, tenzij dit laatste hem dichter brengt bij het ervaren van companionship of levenskwaliteit. Het zelfde geldt voor het aanleren van vaardigheden. Als nieuwe vaardigheden niet bijdragen tot het ervaren van meer levenskwaliteit, wil dat eigenlijk zeggen dat ze voor de persoon zelf geen meerwaarde hebben. Er is dan geen intrinsieke motivatie (dat wil zeggen dat de persoon dit zelf ook belangrijk vindt) is om deze vaardigheden te leren en in stand te houden. Het blijft dus altijd afhankelijk van externe beloning of straf.

De manier waarop je een doel beschrijft is belangrijk, omdat het daarmee ook voor nieuwe teamleden en invallers duidelijk moet zijn waaraan gewerkt wordt. Je beschrijft het doel daarom vanuit de beleving van de persoon. Veel instellingen willen dat doelen SMART omschreven zijn. Omdat het zowel bij companionship  als bij levenskwaliteit gaat om gevoelens van de persoon, kan dat lastig zijn, maar met een beetje creativiteit lukt het wel. Als je bijvoorbeeld als doel stelt dat de persoon zich veilig voelt in je aanwezigheid, kan je dit specifieker maken door een aantal indicatoren te benoemen waaraan je kan zien dat de persoon zich inderdaad veilig voelt.

Een doel zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien

Perspectief:   de persoon ervaart companionship

Hoofddoel:     de persoon voelt zich veilig bij de begeleiders

Doel:              de persoon voelt zich veilig als ik naar hem toe loop als hij op de bank zit.

Als de organisatie die nog niet concreet genoeg vindt, kan je een aantal indicatoren benoemen op basis waarvan je met elkaar beoordeeld dat de persoon zich veilig voelt, bijvoorbeeld:

  • Als ik naar het toe loop, loopt hij niet weg
  • Als ik naast hem ga zitten, blijft hij zitten zonder zichtbare tekenen dat hij gespannen is.

Op het moment blijven afstemmen

Het kan goed zijn om een doel te hebben waar je naar toe kan werken. Op het moment echter dat je in contact met de persoon bent, moet je niet teveel gericht zijn op het doel. Je moet dan volledige aandacht hebben voor de persoon, hoe hij zich voelt en wat hij van jou nodig heeft. Als je teveel met je gedachten bij het doel bent, kan het zijn dat je mist wat op het moment in de persoon omgaat en kan je geen acht contact maken.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus