Proces

Vaak wordt in een methodiek gesproken over stappen of fasen die doorlopen moeten worden. Bij gentle teaching gebruiken we deze termen niet, omdat ze suggereren dat het proces perse in een bepaalde volgorde verloopt.En dat als je stap 1 gehad hebt, je doorgaat met stap 2 en aandacht voor stap 1 niet meer nodig is. In de werkelijkheid is dat niet zo. Bij gentle teaching spreken we daarom over dimensies. Dit zijn gebieden die elkaar aanvullen en overlappen waar je in werkt. Vaak zal je in meerdere dimensies of gebieden tegelijk werken met een persoon. De ene dimensie kan wel de basis leggen voor de volgende, maar hij zal ook altijd onderhoud nodig hebben.

We praten over 4 dimensies. In de 1ste dimensie leren we de persoon zich bij ons onvoorwaardelijk veilig en geliefd voelen. In deze dimensie geven we veel en verwachten we nog niets terug. Het enige dat we ‘verwachten’ is dat we steeds wat langer in de nabijheid van de persoon kunnen blijven, ook als hij spanningen ervaart.

In de 2de dimensie gaan we proberen bij de persoon nadrukkelijk wederkerigheid te stimuleren. Hiermee geven we hem een eigen plek in de relatie en we leren hem vanuit zijn eigen egocentrische positie zich te richten op anderen.

In de 3de dimensie richten we ons op het versterken van de relatie, waardoor de persoon echt vertrouwen in ons ontwikkelt. We leren hem om te gaan met onze afwezigheid en we leren hem ons te vertrouwen en te volgen op moeilijke momenten, zodat we hem  kunnen leiden zonder dat hij zich overheerst voelt.

Deze eerste 3 dimensies zou je in de normale ontwikkeling van kinderen kunnen vergelijken met de fasen in de hechtingsperiode. Als deze voltooid is, komt de 4de dimensie van de bredere sociale ontwikkeling, participatie in de samenleving en de verdere ontwikkeling van de eigen kwaliteiten.

Vanuit gentle teaching hebben we geen uitgesproken mening over de vraag of mensen met een beperking op een instellingsterrein zouden moeten wonen of middenin de samenleving. Wel vinden we dat niemand tegen zijn wil of in strijd met zijn behoeftes uitgesloten mag worden van maatschappelijke participatie. Ook zijn we van mening dat maatschappelijke participatie altijd het fundament moet hebben van companionship met enkele belangrijke anderen en de inbedding in een veilige groep vrienden, huisgenoten en/of collega’s.

In de afbeelding wordt dit schematisch weergegeven. In het centrum staat de persoon, omringd door enkele belangrijke anderen met wie hij companionship ervaart. Daaromheen de groep met wie hij regelmatig verkeert. (nb. Dat wil niet perse zeggen dat hij
ook in een groep dient te wonen). En als 4de niveau is er de samenleving waar de persoon in participeert. Hoe groot en open deze samenleving zou moeten zijn, is afhankelijk van de individuele behoeftes en mogelijkheden.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus