Individuele ondersteuning

Soms zijn relaties tussen cliënten en begeleiders zo beschadigd de grondhouding onvoldoend is om companionship te ontwikkelen. Een doelgericht, individueel ondersteuningsplan is dan noodzakelijk om de cliënt te leren zich veilig en geliefd te voelen. In dit individuele plan gaat het er niet alleen om wat de cliënt moet leren om zich veilig en geliefd te voelen, maar vooral om wat de begeleider moet leren om dit mogelijk te maken.

In de opzet van het individuele plan onderscheiden we vier aspecten

  • de doelen
  • het proces
  • de leermiddelen
  • gebruikte methoden

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer