Gentle Teaching

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer

 

 

 Oefeningen voor begeleiders

Het is belangrijk om als begeleider meer bewust te zijn van de relatie tussen je gevoelens en je handelingen en om zo met je gevoelens te kunnen werken dat je zowel recht doet aan jezelf en aan de persoon die je begeleidt. Er zijn gerichte oefeningen om je hierin te ontwikkelen. 

Rust zoeken in jezelf

Af en toe even bijtanken als het druk is en je geen echte pauze kunt nemen omdat je de mensen niet alleen kunt laten

Lees meer...

Aandacht verdelen tussen de ander en jezelf

Door je niet volledig te richten op de ander, maar ook een beetje op jezelf, kun je in het contact beter voor jezelf blijven zorgen, en ook bewuster blijven handelen.

Lees meer...

Aandacht verdelen tussen de ander, jezelf en de omgeving

Als je bij een persoon bent, moet je er misschien ook zijn voor anderen, maar dat mag je niet teveel afleiden. Leer in het 'hier en nu' te zijn en globaal gewaar te zijn van wat elders gebeurt.

Lees meer...

Drie goede principes

Leren voorkomen dat je vervelende ervaringen meeneemt gedurende de dag en dat dit je interacties gaat beïnvloeden en leidt tot mentale vermoeidheid.

Lees meer...

Loslaten van verstorende emoties

Op een echte manier loslaten van verstorende emoties, zodat deze je relatie tot de personen en je werkplezier niet negatief beïnvloeden.

Lees meer...

Transformeren van verstorende emoties

Leren om energie van verstorende emoties te benutten om de persoon onvoorwaardelijk te kunnen ondersteunen en om zo mogelijk escalaties te voorkomen.

Lees meer...

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands