Aandacht verdelen tussen de ander, jezelf en de omgeving

Doel

Als je bij een persoon bent, moet je er misschien ook zijn voor anderen, maar dat mag je niet teveel afleiden.

 

Reden

Als je alleen dienst hebt bij een groep mensen, en je met één persoon specifiek iets doet, ben je vaak met de gedachten meer bij wat er elders gebeurt dan bij de persoon zelf, omdat je vindt dat je alles tegelijk in de gaten moet houden. Met deze oefening leer je in het ‘hier en nu’ te zijn bij die ene persoon, terwijl je wel gewaar blijft wat elders gebeurt zodat je daarop kunt reageren als dat echt nodig is.

 

Oefening

Deze oefening is een combinatie van de techniek van ‘de rust bij jezelf zoeken’ en ‘aandacht verdelen tussen jezelf en de ander’.  In plaats van de aandacht te verdelen op basis van de 75% voor de ander en 25% voor jezelf, probeer je nu ook een licht gewaarzijn te hebben voor wat in de omgeving gebeurt.

Je kunt deze oefening overal doen waar meerdere mensen zijn, bijvoorbeeld in een winkelcentrum.

  • Ga ergens staan waar je een ruim gebiedt kunt overzien waar mensen lopen.
  • Richt je aandacht op een specifiek punt, bijvoorbeeld een etalage of een reclamebord.
  • Voel ook het contact met jezelf – bijvoorbeeld je ademhaling – en verdeel je aandacht tussen de aandacht voor het reclamebord en jezelf.
  • Maak je blik nu wat ruimer en neem ook de mensen waar die in de ruimte lopen, zonder specifiek naar ze te kijken of je af te vragen wat ze aan het doen zijn.
  • Als je merkt dat je toch wordt afgeleid door iemand die er blijkbaar bijzonder uitziet, ga je weer terug naar de aandacht voor het reclamebord en voor jezelf; tenzij je het echt belangrijk vindt om die bijzondere persoon nader te bekijken.

 

Toepassing in de praktijk

Tijdens een teambespreking kun je met aandacht luisteren naar iemand die wat zegt, terwijl je goed contact blijft houden met jezelf en wat je vindt van wat gezegd wordt, terwijl je slechts op een oppervlakkige manier registreert dat anderen bewegen, iets oppakken, zitten te tekenen, onderling zitten te praten, enz. Je laat je daardoor echter niet afleiden.  Je registreert dit alleen maar zonder er veel aandacht aan te besteden.

Als jij bij een persoon bent (bijvoorbeeld op zijn kamer) kun je met de juiste aandacht daar zijn, zonder te denken aan de mensen die er nog meer zijn en waar je misschien iets mee moet. Je registreert de geluiden die je hoort, en je vertrouwt op je ervaring en intuïtie dat als er echt iets aan de hand is, je dat wel hoort.

Een variant op deze methode gebruik je als je een handeling bij de persoon moet doen die enige concentratie vereist. Je verdeelt nu de aandacht tussen 75% voor de handeling, 20% voor wat dit met de persoon doet en 5% voor jezelf. Als je volledig geconcentreerd zou zijn op de handeling zelf, heb je niet door wat dit met de persoon doet en of hij misschien extra steun nodig heeft.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus