Stichting Gentle Teaching


gt transpDe Stichting Gentle Teaching is een kleine zelfstandige stichting die als doelstelling heeft het gedachtengoed van Gentle Teaching in binnen en buitenland verder te verspreiden.  Na voorbereidende activiteiten waarmee in 1992 gestart is, is de stichting  formeel opgericht in 1994. De stichting heeft geen winstoogmerk. Trainers die werkzaam zijn voor de stichting krijgen voor deze werkzaamheden een vergoeding op declaratiebasis. De 'winst' blijft in de stichting en wordt onder meer gebruikt voor het financieren van buitenlandse activiteiten. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht met het nummer 41186826.

De stichting Gentle Teaching is aangesloten bij Gentle Teaching International.

De belangrijkste activiteiten in het buitenland betreffen op dit moment India, Rwanda en Slovenie.

Met de leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking Sadhana Village in India (ogeving Pune) is al meer dan 20 jaar contact. Bijna jaarlijks wordt Sadhana Village bezocht om daan zorginhoudelijke adviezen te geven en trainingen en voorlichting Gentle Teaching. Voor deze activiteiten ontvangt de Stichting geen geld uit India en ook de reiskosten worden vanuit de stichting betaald.

Het contact met Rwanda dateert vanaf 2014 toen we zijn uitgenodigd door Friends of Handicap Rwanda om een training gentle teaching te verzorgen. Sindsdien wordt ook Rwanda jaarlijke bezocht en wordt ieder jaar voor een nieuwe groep mensen een training verzorgd. Er zijn plannen in de maak om een groot project te starten waarbij Gentle Teaching ook wordt ingezet in de opvang en begeleiding van straatjongeren en in het reguliere onderwijs en de gezinsondersteuning.  We zijn nu op zoek naar fondsen om dit project te financieren. Tot nu toe worden, evenals voor India, alle kosten betaald vanuit de stichting.

Het derde langlopende project is de invoering van Gentle Teaching in Slovenie. Hiervoor is sinds 2013 contact met Hrastovec, een psychiatrische instelling in de omgeving van Maribor. Ook deze organisatie wordt jaarlijks bezocht voor het geven van trainingen gentle teaching. De reiskosten hiervoor worden wel vergoed door Hrastovec, maar er wordt geen vergoeding gevraagd voor de trainingen die geboden worden.

 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus