Diverse formulieren

Op weg naar Companionship, een evaluatieformulier om inzicht in de ontwikkeling bij de persoon met een beperking te krijgen

Op weg naar Gentle Teaching (Zelfevaluatie van de begeleider) geeft de begeleider inzicht in zijn relatie met de persoon

De leefwereld van de persoon
, Cultuur van hoop. Evaluatie lijst over hoe de persoon zijn/haar leefwereld ervaart.

Zelfevaluatie teamsamenwerking geeft inzicht in de bijdrage die de begeleider levert aan goede samenwerking binnen het team

Individueel plan met deze formulierenset wordt stapsgewijs een individueel ondersteuningsplan opgebouwd

Verkort individueel plan in dit plan is het onderdeel levenskwaliteit eruit

Ondersteuningsplan levenskwaliteit formulierenset met beschrijving levensloop, huidig beeld, kwetsbaarheden/mogelijkheden en doelen en acties

Kwaliteit van leven in het zorgplan : een korte handreiking om kwaliteit van leven in het zorgplan te verwerken

Individueel leerplan
. Dit formulier wordt gebruikt om een concreet leerdoel voor de korte termijn in uit te werken.

Toelichting op het individueel leerplan . hierin wordt uitgelegd hoe het leerplan kan worden uitgewerkt.

Gevoelens van de begeleider: inventariseer welke emoties in het contact met de persoon worden opgeroepen

Casuistiekformulier: Dit formulier kan gebruikt worden om het effect van de begeleiding met gentle teaching zichtbaar te maken

 Cursusevaluatieformulier: Dit formulier wordt gebruikt als evaluaieformulier voor de basistraining

Algemene teksten

Sheets basiscursus gentle teaching (Stichting Gentle Teaching)

Voorbeeld casus levenskwaliteit

Korte toelichting op basiswaarden levenskwaliteit

Mentoring Gentle Teaching Artikel van John McGee over het begeleiden en coachen van gentle teaching

Mending broken hearts Een internetboek van John McGee met de belangrijkste aspecten van Gentle Teaching

 Gentle Teaching, van idealisme naar een gefundeerde visie. Een internet brochure van Johan Engels (Belgie) 

Onderzoeken

The nonaversive/positive treatment of severely and retarded clients with serious behavioral problems.. Charles W Woorard, PhD  1992

Een onderzoek uit de beginjaren van Gentle Teaching waarin de effecten onvoorwaardelijke waardering zoals beschreven in Gentle Teaching onderzocht zijn. 

 PRACTICING UNCONDITIONAL LOVE 

Toni Start  PsyD  2008
This qualitative study, using the heuristic research model, investigates the experience of applying Gentle Teaching principles with individuals diagnosed with developmental disorders. The study contains a review of relevant literature, which includes exploration of the application of principles, a historical perspective on caregiving, Gentle Teaching, and other treatment modalities.

 Beklijft Gentle Teaching

Een onderzoek op de Prinsenstichting naar de vraag of het begeleiders gelukt is de basisprincipes van Gentle Teaching in hun werkhouding te integreren

Gepubiceerd in Markant Katern 2/2008

 Gentle Teaching en competentiegericht werken bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.  Ronald Ophem, 2011

Een literatuuronderzoek en interviews met begeleiders over de bruikbaarheid van de combinatie van Gentle Teaching en Competentiegericht werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking 

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?  Miriam Kocken 2010 (samenvatting)

Een onderzoek naar het effect van Gentle Teaching bij twee teams die een training hebben gevolgd, en een controlegroep die dat niet gehad heeft

Wat is Gentle Teaching??  (2014) Een kwalitatief onderzoek door Eline Roelofsen naar wat gentle teaching betekent voor zowel de clienten als de begeleiders op een groep met mensen met een lichte verstandelijke beperking in een instelling. Het onderzoek is gedaan door een aantal dagen op de groep aanwezig te zijn en gesprekken met zowel de clienten als de begeleiders te voeren

 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus