Korte omschrijving

De antroposofie is een filosofie die zowel een mensbeeld als een wereldbeeld omvat. De mens wordt gezien als een sociaal wezen dat in wederzijdse afhankelijkheid tot anderen zijn potenties tot ontwikkeling brengt en als mens te midden van anderen leeft. Het individu wordt gezien als een wezen met drie lagen: lichaam, ziel en geest. Het lichaam is de fysieke verschijning en het concrete handelen, de ziel is het totaal aan gevoelens, gedachtes, herinneringen en levenservaringen en de geest is de individuele kwaliteit die we bij onze geboorte hebben meegekregen. In de geest huist de drang tot ontplooiing van onze kwaliteiten.

In de hulpverlening staan drie grondwaarden centraal: gelijkwaardigheid, dienstbaarheid en tegenwoordigheid van geest. Onder dat laatste wordt verstaan aanwezig te zijn in het contact met de cliënt en binnen die aanwezigheid eerder intuïtief te handelen dan handelen volgens vastgestelde protocollen.
Naast het zorg dragen voor de gezondheid van de cliënt en voor een leefomgeving die de eigen ontwikkelingsdrang niet belemmert, is de ontmoeting tussen de hulpverlener en de cliënt van wezenlijk belang. Deze ontmoeting kan alleen op basis van liefdevolle acceptatie en een persoonlijke verbondenheid van de hulpverlener. De hulpverlener is het belangrijkste instrument. Van de hulpverlener wordt een grote mate van zelfreflectie en inlevingsvermogen verwacht.
De antroposofie kent bovendien een aantal specifieke therapieën, zoals creatieve therapie, massage, euritmie, bewegingstherapie.
(bron: Goede zorg. Uitgeverij Christofoor, Isbn 90-6238-790)

Vergelijking met gentle teaching

De antroposofie bestrijkt een breder gebied dan het gedachtegoed van gentle teaching en de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid. De begrippen van de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid en gentle teaching zijn echter ook wel terug te vinden in de antroposofie. Gentle teaching kan een bijdrage leveren binnen een antroposofische benadering bij de ontwikkeling van de relatie, met name bij mensen die door de aard van hun persoonlijke kwetsbaarheden in combinatie met levenservaringen angst voor de nabijheid van anderen hebben ontwikkeld. Ook het binnen gentle teaching ontwikkelde levenskwaliteitmodel kan binnen de antroposofie gebruikt worden; enerzijds om de omgeving van de cliënt zo vorm te geven dat hierin zo min mogelijk verstoringen kunnen optreden en anderzijds om de ontwikkeling van het eigen potentieel van de persoon te ondersteunen.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus