Korte omschrijving

Het competentiegericht werken richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete kennis en vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren. Uitgegaan wordt van een sterkte-zwakte analyse en er wordt gekeken naar aspecten die de draagkracht van de persoon versterken en naar factoren die de draagkracht verminderen. Bij de analyse wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de eigen motivatie en de persoonskenmerken en zoveel mogelijk worden sterke punten van de persoon naar voren gehaald.
In verschillende fasen wordt vaak door middel van beloning steeds meer complexe vaardigheden aangeleerd. Eventueel probleemgedrag wordt meer specifiek aangepakt met aanvullende vormen van training en/of therapie.
(bron: www.methodieken.nl)

Vergelijking met gentle teaching

De competentieontwikkeling past binnen gentle teaching in de vierde dimensie. Het vergroten van de sociale vaardigheden kan een persoon die leeft binnen de open samenleving helpen zich staande te houden en kan helpen negatieve confrontaties te voorkomen. Deze competentieontwikkeling mag vanuit de visie van gentle teaching echter niet los gezien worden van gerichte aandacht aan de 1ste, 2de en derde dimensie. Hier moet de basis gevormd worden voor de ontwikkeling in de 4de dimensie. Het versterken / vergroten van de competenties (de buitenschil) zonder het versterken van de binnenkant van de persoon is als het opblazen van een ballon tot deze knapt. Eenzijdige gerichtheid op competentieontwikkeling heeft het risico dat de persoon op sociaal emotioneel niveau overvraagd wordt met alle risico’s van teleurstellen en schade aan het zelfbeeld van dien.

Het beïnvloeden van gedrag door systematische beloning en/of straf past niet binnen gentle teaching omdat dit de noodzaak vormt voor het in stand houden van een extern controlerend systeem en daarmee affectieve relatievorming kan belemmeren.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus