Korte omschrijving

De methode Heijkoop is gebaseerd op een theoretische invalshoek op menselijke functioneren en ontwikkeling waarbij het begrip ‘zelf’ een centrale rol speelt. Het gaat hier om een begrip dat ruimer is dan het rationele of verbale zelf.

De ontwikkeling van ‘zelf’ is de basis voor het op eigen benen kunnen staan in relatie tot andere personen. Het zelf ontwikkelt zich in relatie met belangrijke personen in iemands bestaan. Groei naar volwassenheid wordt gedefinieerd als een groeiende mogelijkheid en verwachting om met open aandacht en verwachting situaties, mensen, handelingen, objecten tegemoet te kunnen treden.
Het verminderen van probleemgedrag is geen doel op zich. Het is de bijwerking van het herstel van vertrouwen in de begeleider, emotionele stabiliteit en een groeiend zelfvertrouwen.

De methode mikt op een versterking van de eigenwaarde en zelfvertrouwen van de cliënt. Die versterking vindt plaats via de kwaliteit van de ervaringen die hij met belangrijke personen in zijn bestaan opdoet. Die kwaliteit is er als hij ervaart dat hij als individu wordt gezien, er ruimte is voor zijn eigen wijze en dat zijn bijdrage er werkelijk toe doet.
Dat type ervaringen doet hij steeds vaker op als de begeleider in staat is:
toenadering te zoeken die zo afgestemd dat hij er zich op in kan stellen,

  • contact te maken dat wederkerig is,
  • te communiceren op basis van dialoog,
  • samen te werken op een elkaar actief aanvullende manier,
  • probleemoplossend samen te werken op lastige of moeilijke momenten.

(bron: www.heijkoop.nu)

Vergelijking met gentle teaching

Er zijn veel parallellen tussen de methode Heijkoop en gentle teaching. Heijkoop legt meer accent op goed kijken naar interactiepatronen en hoe de begeleiding deel is van het probleem. Gentle teaching legt meer dan Heijkoop het accent op het belang van de wederkerige affectieve relatie tussen de cliënt en de begeleider en op de persoonlijke betrokkenheid van de begeleider.
Daarnaast biedt het levenskwaliteitmodel van gentle teaching een model om het gedrag van iemand beter te begrijpen en om de ander te ondersteunen in de realisatie van optimale levenskwaliteit.
Gentle teaching kan heel goed in combinatie met de benadering van Heijkoop ingezet worden. Beide benaderingen zijn aanvullend op elkaar.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus