Korte omschrijving

Personal future planning is een werkwijze waarmee voor een individuele cliënt een ontwikkelingsplan gemaakt wordt, gericht op het realiseren van toekomstperspectieven of toekomstdromen. De start van het proces ligt bij het brainstormen over de door of voor de cliënt gewenste toekomst. Vaak wordt dit in vrij algemene, beeldende termen beschreven. Vanuit dit individuele  toekomstperspectief wordt teruggegaan naar welke meer concrete doelen voor de middellange en korte termijn geformuleerd kunnen worden en welke acties voor de eerste periode moeten worden afgesproken om de eerste stappen op weg naar de eigen toekomst te zetten. Bij het proces worden doorgaans veel verschillende personen uit het netwerk van de cliënt betrokken: naaste verwanten, vrienden, voormalige begeleiders, huidige begeleiders, vrijwilligers die de cliënt ergens bij ondersteunen, enz. De gedachte bij deze methode is om, door uit te gaan van de individuele toekomstperspectieven, de ontwikkelingsmogelijkheden van de persoon zoveel mogelijke tot hun recht kunnen komen en factoren die een ontwikkeling kunnen verstoren, zoveel mogelijk ingeperkt kunnen worden.

Vergelijking met gentle teaching

In de VS en Canada is al veel ervaring opgedaan met de combinatie van gentle teaching met personal future planning. Daarbij wordt vooral aangesloten bij de methode PATH (Planning Alternatives for Tomorow with Hope) (voor meer info http://www.inclusion.com/path.html). Als meerwaarde voor deze combinatie wordt vooral ervaren dat vaak bij personal future planning het accent ligt ‘materiële’ omstandigheden zoals de woonvorm, werk- of dagbesteding en persoonlijke bezittingen. Dit komt vooral door de invloed van de gangbare cultuur dat het ervaren van geluk gekoppeld lijkt te zijn aan deze externe condities. Gentle teaching brengt nadrukkelijk de persoonlijke ervaringen, met name met betrekking tot veiligheid en affectieve relaties, als perspectief in het proces.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus