Gentle Teaching

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer

 

 

kwal-van-leven

Als we met Gentle Teaching werken, is het onvermijdelijk dat we af en toe voor een dilemma staan. Het is goed om deze dilemma's en de manier waarop we daarmee zijn omgegaan met elkaar te delen. 

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands