Belangrijke begrippen

Om goed inzicht te krijgen in waar het bij Gentle Teaching precies om gaat is het goed om te kijken naar belangrijke begrippen die regelmatig in Gentle Teaching aan de orde komen.

 

Regie

Sommige mensen zijn niet altijd in staat goed voor zichzelf te zorgen of de grenzen van anderen te onderkennen en daar rekening mee te houden. Om te voorkomen dat er schade voor de persoon zelf of anderen ontstaat zullen we af en toe de regie over moeten nemen

Geweldloosheid

Regelmatig wordt de vraag gesteld hoe je Gentle Teaching toepast als er een escalatie is of als een persoon agressief wordt of grensoverschrijdend gedrag vertoont.

Geliefd en liefdevol

Sommigen  gebruiken lievere termen als 'waarderen' of 'respect', maar dat dekt de lading waar het om gaat niet.

Gedragsproblemen

Bij Gentle Teaching praten we liever niet over gedragspoblemen maar over de problemen die een persoon heeft en die aanleiding zijn voor het gedrag.

Angsten

 Mensen kunnen last hebben van veel verschillende angsten.

Companionship

Ieder mens heeft in zijn leven anderen nodig die in tijden van nood steun en toeverlaat kunnen zijn. Het meest natuurlijk is als je hiervoor terecht kunt bij je ouders, broers of zussen, je partner of goede vrienden.

Onvoorwaardelijk

Het is belangrijk dat de persoon de relatie als onvoorwaardelijk ervaart. Dat wil vooral zeggen dat hij zich onvoorwaardelijk veilig en geliefd moet voelen in de relatie.

Begrenzen of begeleiden

Mensen met bijzondere kwetsbaarheden zijn niet altijd in staat grenzen van anderen te zien en er rekening mee te houden.

Aanrakingen

In gentle teaching wordt bewust gebruik gemaakt van warme en veilige aanrakingen; ook bij mensen die aanrakingen afwijzen.

Straffen

In vrijwel alle culturen wordt gebruik gemaakt van straffen om het gedrag van anderen te veranderen. Het is echter de vraag of je dit wilt doen. 

Taalgebruik

De manier waarop we over mensen praten beinvloedt onze gevoelens en handelen naar de persoon. 

Gevoelens en emoties van de begeleider

De begrippen liefde en liefdevolle gevoelens zijn voor sommigen van ons zwaarbeladen begrippen. Sommigen gebruiken hier liever andere woorden voor.

Groei van binnenuit

Persoonlijke groei niet komt door aan de buitenkant te sleutelen, maar door de persoon van binnenuit te laten groeien.

Respect voor grenzen

Ieder mens heeft grenzen. Deze grenzen dienen gerespecteerd te worden, maar dat betekent niet dat we ze ten alle tijden moeten laten zoals ze zijn.

Voorzichtig binnenkomen

Iemand die angst heeft voor menselijke nabijheid zal het eng vinden als we proberen een dieper contact tot stand te brengen. 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus