Companionship

Ieder mens heeft in zijn leven anderen nodig die in tijden van nood steun en toeverlaat kunnen zijn. Het meest natuurlijk is als je hiervoor terecht kunt bij je ouders, broers of zussen, je partner of goede vrienden. Mensen die er onvoorwaardelijk voor je zijn en altijd voor je klaar staan. Met hen heb je een relatie waarin je je geliefd en veilig voelt, waarin je zelf liefdevolle en zorgzame gevoelens hebt en waarin je je met elkaar verbonden voelt.

  • ik voel me veilig bij je
  • ik voel me geliefd door je
  • ik voel me liefdevol naar jou
  • ik voel me verbonden met je

Een relatie die gebaseerd is op deze vier peilers noemen we bij gentle teaching 'companionship'. Het is een essentiële relatie die iedereen nodig heeft als fundament voor zijn innerlijke ontwikkeling. Maar ook voor de ontwikkeling van zijn kwaliteiten en potenties. Dat geldt voor ons, maar het geldt ook voor de mensen die onze ondersteuning nodig hebben. 

Het feit dat iedereen de ervaring van companionship nodig heeft en er in zijn diepste wezen ook altijd naar verlangt, wil niet zeggen dat ook iedereen met de nabijheid van anderen om kan gaan. Sommige mensen zijn door de aard van hun beperking of aandoening, in combinatie met hun levenservaring, bang voor de nabijheid van anderen. Het verlangen naar companionship is er dan nog wel, maar zonder het vermogen hier zelf vorm aan te geven. Daarmee komen we op de essentie van Gentle Teaching: we willen de persoon leren de gevoelens van Companionship te ervaren en toe te laten. 

Veilig voelen

Bij veilig voelen gaat het om meer dan alleen veilig zijnVeilig voelen betekent dat je nergens bang voor hoeft te zijn; dat je geen angst hoeft te hebben.
Mensen kunnen veel verschillende angsten hebben. Het kan zijn dat ze continu last hebben van een bepaalde angst, maar het kan ook zijn dat deze angst vooral gekoppeld is aan bepaalde momenten, bijvoorbeeld als hij zich geemotioneerd voelt.

De persoon moet aan den lijve ervaren hij in jouw aanwezigheid geen last hoeft te hebben van welke angst dan ook. Pas dan kan hij zich daadwerkelijk veilig voelen.  

Geliefd voelen

Geliefd voelen heeft niet te maken met verliefdheid. Het gaat om iets dat dieper gaat, om de ervaring van de persoon dat je

- een persoonlijke verbinding met hem maakt;

- dat je voelt wat er in hem omgaat;

- dat je doet wat je kunt om te zorgen dat het goed met hem gaat. 

Je kunt iemand alleen laten ervaren dat hij zich geliefd kan voelen, als je zelf liefdevolle gevoelens naar hem hebt en durft te tonen. 

Liefdevol voelen

Er is pas echt sprake van een relatie als er sprake is van de werkerigheid. We gaan er van uit dat ieder mens als kernkwaliteit het vermogen en het verlangen heeft om liefdevol voor anderen te zijn. Maar niet iedereen heeft automatisch contact met deze kernkwaliteit. In de ontwikkeling van Companionship leren we de persoon nadrukkelijk contact met deze eigen kernkwaliteit te maken. We maken hem daarmee niet alleen gelijkwaardig in de relatie met ons, maar we leggen ook een belangrijke basis voor zijn verdere sociale ontwikkeling.  

Verbonden voelen

In de wederkerigheid in de relatie ontstaat ook verbondenheid. De relatie wordt sterker en het vertrouwen in elkaar groter. En als gevolg van wederzijdse empathie ontstaat een spontane neiging op op elkaar af te stemmen. Het wordt nu ook mogelijk om een persoon die geemotioneerd is te begeleiden op een voor hem als veilig en liefdevol ervaren manier. 

 Companionship is een essentiële relatie die aansluit bij het sociale wezen dat de mens is. Het woord is afkomstige uit de twee Latijnse woorden ´com' en 'panish'. Com betekent 'samen' en panish betekent 'brood'. Letterlijk: het delen van brood. Of: het delen van het bestaan. Het Nederlands kent geen woord dat deze lading volledig dekt. Daarom gebruiken we ook in het Nederlands het woord companionship.

Het ontwikkelen van companionship staat centraal bij gentle teaching. Dat heeft drie goede redenen:

  • Ieder mens heeft het recht zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden te voelen.
  • Companionship is nodig om mensen met bijzondere kwetsbaarheden te kunnen ondersteunen op stressvolle momenten. Om daarmee te voorkomen dat ze zichzelf of anderen schaden.
  • We kunnen de ander alleen helpen zijn eigen kwaliteiten en potenties verder te ontwikkelen op basis van een gelijkwaardige en wederkerige relatie.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus